• สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว

    ท่านที่สมัครวิ่งและชำระค่าสมัครแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินในระบบให้เรียบร้อย ท่านสามารถแจ้งชำระเงินที่
    ลิงค์ 🌐 คลิกแจ้งชำระเงิน ภายในวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 15.00 น. เท่านั้น
    ขอบคุณจากทีมงาน::ราชภัฏสกลนคร มินิมาราธอน