ราชภัฏสกลนคร มินิมาราธอน

Start
10 พ.ย. 2562 - 10 ม.ค. 2563
กรอกใบสมัครออนไลน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี

"ราชภัฏสกลนคร มินิมาราธอน"

เดิน-วิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 START/FINISH มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รอผู้ดูแลระบบตรวจสอบการชำระเงินและปรับปรุงสถานะ

กำหนดวันรับ เสื้อ-เบอร์วิ่ง

การรับเสื้อ-เบอร์วิ่ง ให้มารับ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.-16.30 น. ณ โถ่งล่าง หอประชุมมหาวชิราลงกรณ ม.ราชภัฏสกลนคร หลักฐานการรับของ ผู้สมัครโปรดแสดงหน้าแจ้งชำระเงิน ที่มีสถานะการชำระเงินที่สมบูรณ์ บนเว็บไซต์ลงทะเบียน (ในมือถือ)พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ (ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตนต่อเจ้าหน้าที่)